Thank you for browsing through my site.
 

For commissions of private portrait sessions or any enquiries simply use the contact form below or please email me directly info@pixien.com


I can't wait to meet you and share your unique story, dreams, love.

Ďakujem za návštevu mojich stránok.

 

Ak máte záujem o fotografovanie jednoducho vypíšte tento formulár - nezabudnite prosím uviesť detaily. Taktiež je možné písať priamo na email info@pixien.com

Rada vás stretnem ... a nafotím jedinečné fotografie, váš príbeh, sny, lásku.

   

© 2009 - 2020 pixien photography | all images copyright monika banas

  • x64_blogger.png
  • x64_email.png
  • x64_facebook.png